Úvod» Vedení společnosti

Vedení společnosti

Hana Strieborná

výkonná ředitelka

Pro společnost ProCare Medical pracuje od roku 2007. V letech 1992 – 94 pracovala na koronární jednotce Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích, následně   na      metabolické jednotce I. interní kliniky FNKV v Praze a koronární jednotce III. interní-kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity    Karlovy v Praze, kde zastávala pozici staniční sestry. Má bohaté zkušenosti též v ambulantní kardiologii a skoliotické poradně.

Je absolventkou gymnázia a střední zdravotnické školy, pomaturitního specializačního studia v oboru anestezie, resuscitace a intenzivní péče, kurzu v intenzivní péči na koronární jednotce a jiných odborných kurzů.

Aktivně se věnuje přednáškové činnosti na celorepublikové úrovni. Je členkou České asociace sester.

Mgr. Michaela Červínková

vedoucí provozní manažerka a vedoucí fyzioterapie Praha

Ve společnosti ProCare Medical působí od roku 2010 na pozici provozního manažera a od roku 2011 současně převzala funkci vedoucího fyzioterapeuta.

Je absolventkou VZŠ – obor diplomovaný fyzioterapeut a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor sociální pedagogika. Fyzioterapii se aktivně věnuje již 15 let. V minulých letech se podílela na vedení projektů v oblasti vzdělávání dospělých a lektorské činnosti se zaměřením na vzdělávání zdravotnických pracovníků, psychologii a právo.

Zuzana Šeráková

provozní manažerka Praha

Ve společnosti působí od září 2013 na pozici provozní manažer. Je absolventkou Střední podnikatelské školy v Kladně. V minulých letech pracovala v oblasti logistiky, administrativy a komunikace s klienty.

Ing. Martina Kaucká

manažerka pro styk se zdravotními pojišťovnami

Ve společnosti působí od února 2014, kdy nastupovala na pozici provozní manažer. V současné době zajišťuje výkaznictví a komunikaci se zdravotními pojišťovnami. Je absolventkou VŠ ekonomické, oboru podnikání a administrativa. Při studiu pracovala v oblasti obchodu, administrativy a komunikace s klienty.

 

Bc. Zora Kárníková

vedoucí sestra Praha

Ve funkci vedoucí sestry ve společnosti ProCare Medical s.r.o. pracuje od června 2014. Tuto funkci zastávala již v letech 2008-2012. Má bohaté zkušenosti s ambulantním provozem u dospělých, tak jako sestra u lůžka u dětských i dospělých klientů. Je absolventkou Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce Sv. Alžběty Bratislava, absolvovala program pro RS sestry s evropskou akreditací. Dále absolvovala kurzy hojení ran, parenterální a enterální výživy. 

Bc. Šárka Bělunková

vedoucí ProCare Academy

Ve společnosti ProCare Medical s.r.o. působí od roku 2012, kdy převzala vedení ProCare Academy - vzdělávací sekce společnosti ProCare Medical s.r.o. Současně pracuje jako sestra specialistka na Oddělení akutní kardiologie (koronární jednotka) Nemocnice Na Homolce. Na stejné pozici předtím pracovala již na III. interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Kromě střední zdravotní školy je absolventkou pomaturitního specializačního studia v oboru Intenzivní péče a absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze - bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Zdravotní vědy.

 

Miroslava Oravcová

provozní manažerka Praha, manažerka pro styk se zahraničními klienty

Mirka Oravcová pracuje u agentury od roku 2016 na pozici provozní manžerky.

Po absolvování gymnázia Na Pražacce pracovala jako office manager u několika velkých společností, např. Ikea Praha. Zkušenosti s provozem ve zdravotnictví získala i při práci v oddělení pro zahraniční pacienty Nemocnice Na Homolce.

Mluví plynně anglicky a rusky.

 

Martina Chlumská

provozní manažerka Praha

K týmu společnosti se připojila v roce 2017. Působí na pozici provozní manažer. Je absolventkou Střední odborné školy specializační, obor Management turismu a služeb. Ve své praxi se věnovala oblastem reklamy, obchodu, cestovního ruchu, administrativy a komunikace s klienty.

Eva Vodová

vedoucí provozní manažerka Hradec Králové

Eva Vodová pracuje u společnosti ProCare Medical s.r.o. od října 2013, od roku 2014 zastává pozici provozní manažerky.

Je absolventkou SZŠ v Hradci Králové, obor všeobecná sestra. V minulosti pracovala ve Fakultní nemocnici v Hrade Králové na hematoonkologickém oddělení. Má několikaleté zkušenosti s provozem domácí zdravotní péče. Zastávala funkci sestry home care, ale i vedoucí zdravotní setry.

Absolvovala kurz Péče o pacienta na enterální a parenterální výživě.

Jitka Bužgová

provozní manažerka Hradec Králové

Je absolventkou SZŠ Pardubice, obor dětská sestra. Má praxi na lůžkovém dětském oddělení Nemocnice Chrudim, na očním oddělení ÚVN Praha a v Nemocnici Na Bulovce, jako anesteziologická sestra na operačních sálech. Zároveň pracovala i jako terénní a výjezdová sestra Rychlé záchranné služby. Je absolventkou Institutu pro vzdělávání SZP v Brně, obor všeobecné lékařství.

V posledních letech pracovala jako farmaceutický reprezentant velkých zahraničních firem. Pro společnost ProCare Medical s.r.o. pracuje od listopadu 2016 na pozici provozní manažerka pro pobočku Hradec Králové.

Radka Dubenecká

provozní manažerka Hradec Králové

Je absolventkou Soukromé střední podnikatelské školy v Nové Pace. Ve své praxi se dlouhodobě věnovala oboru bankovnictví, pojišťovnictví a komunikaci s klienty. Má několikaleté zkušenosti s provozem domácí zdravotní péče v Královehradeckém kraji.

Pro společnost ProCare Medical s.r.o. pracuje od února 2017 na pozici provozní manažerka pro pobočku Hradec Králové.

Martin Pánek

provozní manažer Benátky nad Jizerou

Ve společnosti působí od září 2015 na pozici provozní manažer pobočky pro Středočeský kraj. Vystudoval SOU potravinářská v Praze. V roce 2010 získal na SZŠ 5.května Praha Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem. Souběžně pracoval na oddělení chirurgie v nemocnici Mělník a chirurgii nemocnice Vysočany na pozici sanitář, po získání Osvědčení jezdil se záchrannou službou Středočeského kraje.

Zora Pánková

vedoucí sestra Benátky nad Jizerou

Je absolventkou SZŠ Ruská v Praze 10. U společnosti ProCare Medical působí roku 2014 na pozici vedoucí sestry pro pobočku Středočeského kraje v Benátkách nad Jizerou. Má bohaté zkušenosti s péčí o nemocné u lůžka na oddělení gynekologicko-porodnickém, chirurgickém JIPu a ARO. Zároveň působila i jako výjezdová sestra a vrchní setra pro záchrannou službu pro Středočeský kraj. Je absolventkou certifikovaného kurzu Péče o nemocné závislých na parenterální výživě.

 

ProCare Hotline

ProCare Medical s.r.o. (Praha 1) - idatabaze.czDomácí péče - idatabaze.cz

 Poslat odkaz stránky